En tur ut

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei alle sammen jeg me bare fortelle om fredan den 24. september. Da var jeg pe mitt fxrste mxte i FPE, og det var veldig hyggelig, og kan absolutt anbefalles. Men kvelden endte ikke der, takket vfre Kaja og Lise Lotte ble jeg med ut pe Baronen. Dette var min fxrste gang ute blent folk, og jeg var veldig nervxs, men jeg er virkelig glad jeg ble med. Det var virkelig en opplevelse.

jeg vil med dette oppfordre alle transer der ute i norges land, ikke bare sitt bortgjemt inne i skapet, kom ut. Kom pe mxter og bli med pe Baronnen etter pe. jeg vet jeg skal.

Klem Trine

-- Trine (trine_no@hotmail.com), September 27, 1999


Moderation questions? read the FAQ