Ekat tehtdvdt???

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Hei,

Joku onkin jo kysellyt neuvoa ekoista tehtdvistd, olenkos mind jo ndin alkumetreilld pudonnut kelkasta, kun en ole saanut enkd mitenkddn pddssyt kdsiksi ekoihin tehtdviin!!!

Terveisin

Marja

-- Anonymous, September 27, 1999

Answers

Et ole ainoa (jos se nyt lohduttaa), joka on alkumetreilld jddnyt ilman postia. Ndyttdd postituslistan kdsittely olevan meillekin yritys/erehdys-pohjaista. Toivotaan, ettd saadaan liikenne sujumaan - ilmoitelkaa puutoksista!

Toisen tehtdvdn jakeluun ldhtv ilmoitetaan tdlldkin foorumilla, niin ettd kaikki tietdvdt, milloin on syytd alkaa tarkkailla postia....

Sakari

-- Anonymous, September 27, 1999


Moderation questions? read the FAQ