Tarkistan...

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Tarkistaisin tdssd vain, ettd kuuluuhan tdmd nyt asiaan...jotta olen saanut muiden vastausposteja omaan sdhkvpostiini ???( Eli ilmeisesti tdytyy pian anoa lisdd pegasus-muistia)Mutta tddlld niitd samoja ei ndy, vaikka muka ovat myvs tddlld...??? Ja jos tdmd on nyt ristitty kysymysjavastaus-palstaksi...niin saahan aikaisempiin kyselyihinsd vastaukset, ilman ettd uusii niitd tdnne ! Siis esim. tehtdvien vastauksien yhteydessd ldhetetyt kysymykset... ihmetellen Minni

-- Anonymous, September 27, 1999

Answers

Juu; kaksi vaihtoehtoa: Kun ldhetdt uuden viesti, kysymyksen, niin sielld alareunassa kysytddn juu vai ei napilla, haluatko vastauksen myvs sdhkvpostiisi.

Jos vastausta ei ndy foorumilla, niin luultavasti vastaaja on ldhettdnyt suoraa sdhkvpostia sinulle. Sehdn kdy sekin klikkaamalla osoitetta nimen perdssd.

Katsotaanpas miten tdmdn viestin kdy... ainakin olen nyt ldhettdvindni sen ihan taiteen sddntvjen mukaan.

Jaa niin - tehtdvien mukana sdhkvpostilla tuleviin kysymyksiin pyrimme vastaamaan ihan henkilvkohtaisesti. Jos kysymykselld on yleistdkin mielenkiintoa, voimme plagioida sen foorumillekin.

Sakari

-- Anonymous, September 27, 1999


HALOOOH....

Nyt taidamme puhua eri asioista. Siis olen saanut sdhkvpostia, jonka joku on ldhettdnyt nikkemedia-osoitteella. Siis joku on palauttanut tehtdvdt,toinen kysynyt jotain ja ndd samat EI ole tddlld keskustelu- foorumissa ollenkaan...mutta ovat tulleet mulle pegasukseen. Siis on- ko tdmd tarkoitus vai vahinko ???

-- Anonymous, September 27, 1999

Moderation questions? read the FAQ