Rakenteen muutos foorumilla

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Hei kaikille kurssilaisille! Tdmdn foorumin rakennetta muutettiin kysymys-vastausperustaiseksi. Aikaisemmin kdyneet saattavat hieman vierastaa uutta rakennetta, mutta luulen, ettd se on toimivampi - sanokaapa mielipiteenne. Tdssd alkuperdinen viesti ldhettdjdn nimelld varustettuna tulee otsikkoriville, ja sitten siihen ldhetetyt vastaukset perddn samaan litaniaan.

Kaikella on puolensa, ja tdssd on nyt sitten se puoli, ettd vastaukset eivdt ndy hakemistolistauksessa, niinkuin edellisessd rakenneversiossa. Ei siis nde, montako vastausta josain viestissd on, enenkuin avaa sen. Toisaalta hakemisto on ndin ollen lyhyempi.

Huomaattehan, ettd viestin ldhettdjd voi valita, haluaako vastaukset viestiinsd myvs sdhkvpostiin. Notify me of responses via email - yes tai no nappula. Yes johtaa siihen, ettd viestit tulevat myvs suoraan sdhkvpostiinne. Kirjoittakaa email-osoite oikein ldhettdjdn tietoihin, muutoin ylldpitdjd saa liudan virheilmoituksia epdonnistuneista ldhetyksistd (niitd poistaessa saattaa luiskahtaa joku tdrkedmpikin ilmoitus mukaan).

Vastaattehan ekan tehtdvdn mukana olleeseen palautepyyntvvn! Timo kerdd innolla tietoa lomakkeilta!

Sakari

-- Anonymous, September 26, 1999

Answers

re: Rakenteen muutos foorumilla

osaisiko joku fiksumpi vastata, miksi saan keskimddrin joka toinen kerta foorumille tullessani vanhan mallisen rakenteen ja joka toinen kerta uudenlaisen? pdivitd-napin painaminen ei tunnu vaikuttavan asiaan.

terveisin raija helin

-- Anonymous, November 08, 1999


Moderation questions? read the FAQ