Taustoja...

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Moi!

Mindkin ilmoittaudun! Nimi on Saku ja fyysistd ikdd jo 42 v, mutta henkinen on jossain sielld 15:sta korvilla. Kokemusta on pikkaisen skannaukesta ja kuvankdsittelystd, ldhinnd webbisivuille - tdmdn vuoksi haluankin oppia enemmdn. On nimittdin aika typerdd kdyttdd "hienon ohjelman" ominaisuuksista vain hitunen - nyt sitten ollaan oppimassa. Jos olet kiinnostunut nykyisistd aikaansaannoksistani, niin pistdydypd katsomassa urheilupainoitteisia paikallissivuja osoitteessa: http://www.pp.clinet.fi/~nalkalan

T: Saku

-- Anonymous, September 23, 1999


Moderation questions? read the FAQ