Kysymyksid ekoista tehtdvistd

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Mihin osoitteeseen tehdyt tehtdvdt ldhetetddn?

Tehtdvd 4: Onko tdssd tehtdvdssd tarkoitus ldhettdd kddnnetty kuva liitteend ja kuinka tarkkaan / missd muodossa sanallinen vastaus on annettava?

Tehtdvd 10: Miten mddritellddn hdivytys ja hdivytystaso ja miten ne vaikuttavat valitun kuva-alueen reunoihin (sisd- ja ulkopuolella)

Heini Markkanen

-- Anonymous, September 23, 1999

Answers

kuvakurssi@nikkemedia.fi on palautusosoite - kurssin ohjaajien yhteinen postilaatikko.

tehtdvd 4: sanallinen vastaus vain. Yksi A4 riittdd.... eikun siis kolmella sanallahan se lienee kuvailtavissa.

Tehtdvd 10: Valintatyvkalun asetusikkunan ruutuun syvtetddn hdivytyksen pikselimddrd. Siirrettdessd valittu alue jonnekin, reunat tulevat mukaan ldpindkyviksi hdivytettyind valitun pikselimddrdn leveydeltd. Hdivytysalue jakautuu suunnilleen tasan alkuperdisen valintapiirin sisd- ja ulkopuolelle. Kokeile eri pikselimddrid hdivytysasetuksissa niin ndet vaikutuksen.

-- Anonymous, September 24, 1999


Moderation questions? read the FAQ