"kielikoulu"

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

TERVE !!! Kurssi tuntuu starttaavan varsin paljon puuhaa tuovana, ndin tyvpaikalta tdtd kdydessdni alkaa jo hirvittdd miten ehtii kun aika on aina niin rajallista...mutta toivoakseni tdmd tdstd. Esittdisin toivomuksen, ettd kurssin edetessd ja aina uusien juttujen tullessa...voitaisiin vihjaista mitd ko. termi on englanniksi !!! !!! Meinaan joskus saattaa olla vaikeeta englanginkielisessd photoshopissa suomenkielisen termin kanssa. Tdmd tdllderdd kuulumisistani...tsemppid kaikille, niin kurssilaisille kuin opettajille !!!

-- Anonymous, September 23, 1999

Moderation questions? read the FAQ