Sverige er stort

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei! Hxres spennende ut med en jentetur til Sverige, men Sverige er se stort. Hvor i Sverige skjer det? Har jeg gett glipp av noe? Eli-Ann

-- Eli-Ann (eli-ann@lycosmail.com), September 22, 1999

Answers

Treff i Sverige..

Hei Eli-Ann :-)

Jeg trodde alle medlemmer i FPE hadde fett informasjon om dette treffet (se i Intermezzo eller i siste medlemsutsending..)

I alle fall - se kommer det noe om dette treffet i neste nyhetsbrev jeg sender ut til alle pe lista mi. Brevet sendes ut i lxpet av de neste dagene.

mvh Elin :-)

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), September 22, 1999.


Moderation questions? read the FAQ