Tervehdys kaikille

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Teen tyvkseni paperia, ja tdlle kurssille ilmoittauduin ihan vaan omaksi ilokseni. Digitaalisesta kuvankdsittelystd minulla ei ole minkddnlaista kokemusta. Valokuvausta olen harrastanut pitkddn, vdliin aktiivisemmin ja vdlilld vdhdn laiskemmin. MV-kuvia vedostaessa on "tavallinen" pimiv tullut tutuksi, ja nyt haluaisin tutustua myvs "digitaaliseen pimivvn". Photoshop-ohjelmaa ja tehtdvid odotellen Antti

-- Anonymous, September 21, 1999

Moderation questions? read the FAQ