En kort hilsen

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei, Selv kan jeg ikke komme til Sverige denne helgen det tydeligvis skjer store ting, men vil helt sikkert komme en annen gang. Men kanskje jeg dukker opp pe neste mxte og helt sikkert pe hotelweekenden denne hxsten. Heper jeg vil treffe mange av dere da.

Jeg vil ogse bruke dette innlegget til e rette en takk til dere alle som har vfrt med e fe meg ganske langt ut av skapet etterhvert (fxrst og fremst Kaja, Elin, Lise Lotte og Magnhild + andre venner). Det har bare vfrt positivt.

Om noen er interesset vi jeg i tiden fremover publisere endel tanker om kristen tro, kirken og oss transer. Kanskje ogse noe dukker opp i Intermezzo.

mvh, Charlotte [http://www.geocities.com/WestHollywood/Castro/6200/index.html]

-- Charlotte Schmidt (charlotteschmidt@hotmail.com), September 20, 1999


Moderation questions? read the FAQ