taustoista

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Moi! Huomasin vasta tdnddn, ettd forumillamme onkin huomattavan paljon postia, joten kirjoittelen tdssd vdhdn niinkuin myvhdstyneesti itsestdni. Ilahdutti muuten huomata, ettd en ole ainoa "seniori" tdssd porukassa, mindpd olen kerennyt tdyttdd 25 joitakin kertoja. Valokuvaus on minulle vdhdn sellainen "pakko", en oikeastan harrasta sitd, mutta kuvaan jonkin verran. Nyt varsinkin kuvaan, kun olen saanut ensimmdisen lapsen lapseni, kahden kissani kuvaaminen on jo vdhd out. Luontokuvauskin olisi kivaa, mutta siihen tarvisisin paremman kameran. Minulla on vain Olympuksen 105 my.

Tyvskentelen testussuunnittelijana erddn painotalon vieressd olevassa antureita valmistavassa firmassa Vantaalla. Valmistuin viime kesdkuussa EVTEK:istd prosessi-insinvvriksi, joten neljdn vuoden iltaopiskelu tyvn ohessa on ohi ja vapaa aikaa riittdd... Piipahdinpa siind yhdeksi lukukaudeksi vaihto-oppilaaksi Saksaan (kuvat odottavat edelleenkin albumiin laittoa, sielld ei ollut CD-tarjontaa, joka ndin jdlki kdteen ajateltuna olisi ollut paras ratkaisu niillekin kuville, ainakaan ei sattunut kohdalle).

Aloitan myvs mustavalkokuva kurssin Tikkurilassa keskiviikkona, joten kuvan kdsittelyd tulee nyt sitten perusteellisesti harrastettua.

Sakarilta sainkin jo tietoa Photo Shopin hinnasta, on hiukan hintava.. joten tyydyn tdhdn "laina versioon"

Oppimisen iloa koko jengille toivoopi Paula

-- Anonymous, September 20, 1999


Moderation questions? read the FAQ