TERVEISET LAPISTA!!!!!!!!!!!!!!!

greenspun.com : LUSENET : Kysy poroista : One Thread

OLEN PORONHOITAJA, JOKA HOITAA POROJA. MIKD ON POROJEN TDMDN HETKINEN LUKUMDDRD?

-- ALLIHUUPPA PIETIKDINEN (starboy@hotmail.com), September 20, 1999

Moderation questions? read the FAQ