Heissan!

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Hei kaikille kurssilaisille! Infoa itsestdni sen verran, ettd olen pddlle 30:d vuotias nainen Vantaalta ja tyvskentelen Helsingissd. Tyvnkuvaani kuuluu tutkimuskatsauksien, raporttien ja lehti-ilmoitusten teko. Vektorikuvien pyvritys ohjelmilla on tullut jo tutuksi, mutta valokuvien kdsittelytaito ontuu. Toivotaan, ettd apua lvytyy tdltd kurssilta. Terveisin Sari Yli-Tolppa

-- Anonymous, September 20, 1999

Moderation questions? read the FAQ