Kiinnostaisi tietdd

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Olen kiinnostunut tdstd kurssista monestakin syystd, mutta painavin on se, ettd olen jo joitakin vuosia kehityttdnyt valokuvani disketille tai CD:lle. Monet kuvat ovat aika hyvid, ndyttdvdt muuten screenilld paremmilta kuin paperikopioina, ja olisivat vield parempia kun osaisi vdhdn korjailla.

Nyt kiinnostaisikin tietdd, tarvitsenko paremman ndytvnohjaimen, nykyinen hallitsee vain 256 vdrid?

Paula

-- Anonymous, September 16, 1999

Answers

ndytvnohjain

Vdhdn parempi ndytvnohjain olisi kylld hyvd - kuvasi ndyttdisivdt vield paremmilta! Hankaluus taitaa olla siind, ettd kaupasta tuskin saat koneeseesi sopivaa ndytvnohjainta (vain uusia malleja on kaupan), ja palstalehtien kdytetyistd tuotteista ei aina tiedd, saako niitd toimimaan. Jos saat kohtuuhinnalla ja toimintatakuulla tuhannet vdrit ndyttdvdn ohjaimen, niin hyvd. Muuten on vain pdrjdiltdvd!

-- Anonymous, September 18, 1999

Moderation questions? read the FAQ