Se on moro!

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Tervehdys kaikille muille kurssilaisille, Kirjoittelen tddltd itd-Vantaalta ja muutama sana esittdytydkseni olisi lienee myvs paikallaan. Olen kohta 26-vuotias neitokainen, tyvsken- telen tdlld hetkelld valokuvausliikkeessd, vaikka olenkin terveyden- huoltoalan immeisid. Kiinnostus kurssiin on kova jo tyvnkin puolesta, mutta myvs valokuvausharrastukseni takia. Kirjoitellaan....

-- Anonymous, September 16, 1999

Moderation questions? read the FAQ