Tervehdys kurssilaiset !

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Tervehdys kaikki kurssilaiset ! Olen harrastanut valokuvausta jo hyvin pitkddn ja nyt tdmd digitaalinen kuvankdsittely kiinnostaa eldkkeelld ollessani. Olen kdyttdnyt jonkinverran Photoshop ohjelmaa ja skannauttanut kuviani IFI:lld.Lisdksi minulla on diaskanneri, jota opettelen kdyttdmddn.Ainoastaan tekemdlld oppii ja odotankin kurssitehtdvistd ja kdymistdmme keskusteluista paljon ! Terveiset! Kalervo

-- Anonymous, September 16, 1999

Moderation questions? read the FAQ