ulkoasu tiedote

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Kattelinpa tossa just, ettd ndd rivit mihin kirjoitan ja lopullinen tulos on varsin erillaisia...ainakin ainakun md joudun tavuttamaan sanoja kun rivi loppuu...niin lopullisessa viestissdni onkin tavuvii- voja keskelld sanaa...PYYDDN ANTEEKSI JOS KIUSAA JOTAKUTA,EI OLE OLLU TARKOITUS !!! ----MINNA----

-- Anonymous, September 16, 1999

Answers

ulkoasu

Hei; ndmd ohjelmat osaavat itse jakaa tekstid riville - kirjoita siis vain yhtd pvtkvd vaihtamatta rivid tai tavuttamatta. Rivin pituus lukijan pddssd riippuu siitd, miten isoa ikkunaa asianomainen kulloinkin kdyttdd, tai ainakin ndytvn koosta (+resoluutiosta...). Sama pdtee moneen muuhunkin tekstid kdsittelevddn ohjelmaan.

Sakari

-- Anonymous, September 18, 1999


Moderation questions? read the FAQ