Minultakin lisdystd omaan edelliseen...

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Olen viettdnyt hetken ns. uutispimennossa, mutta nyt kun luin kasan viestejd...pddtin myvs tdydentdd omaa esittelydni. Eli olen 30v, mulla on ihana kissa ja avomieskin on ihana.Olen aikoi- nani opiskellut valokuvauslaborantiksi ja mielelldni valokuvia otan. Toistaiseksi taidan olla ainoa joka on tyvssd, ndin perinteisen valo- kuvausen keinoja kdyttdvdlld alalla. En tiedd kuinka monella on tietokone kotona, mutta mulla tdd on vain ja ainoastaan tyvpaikan puolesta...ja siltikin monen tyypin yhteinen tyvvdline--joten toivoa vain sopii, ettd ehtii istua tdssd muilta kii- reiltd...ainakin kovasti kiinnostaa, tdmd konekkin on tdssd juuri sen takia ettd tdlld kuvia tehdddn. Onko muuten kukaan kuullut tdstd Museoviraston valokuva-arkistosta tai sen kdytvstd ? 10 vuotta sitten tulin tdnne tvihin, enkd tiennyt ettd edes Museovirastoa on olemassa... Meilld on (tylsdt!?)sivut osoitteessa http://www.nba.fi Kdytvssd oleva laitteistoni on jokupdivd uusiutumassa (photoshopkin on vasta 4:nen)mutta tdlldhetkelld voin skannata tdssd vain positii- vi originaaleista...eli dia/nega skanneria haetaan--vinkit hyvistd huomioidaan !!!Tulostuspuoli on ns. sublimaatiokuvia eli Thermal Printteri. Innostun helposti kirjoittamaan miltei romaaneja, mutta nyt on pakko rientdd ruokatunnille ja paheille---tupakille. Terv. MINNI

-- Anonymous, September 16, 1999

Moderation questions? read the FAQ