lisdd taustoja

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

tdssd lisdd taustoja: olen 37 v. niin ikddn ditiyslomalainen (lapset 3 v. ja kohta 5kk, terveiset vaan mari mammalle!) harrastaja kuvaaja. lasten myvtd ja muutenkin kuvien ldtrddminen vessassa on alkanut kypsyttdd ja toivonkin elektronisesta kuvankdsittelystd helpotusta. kokemusta on vain vdhdn adoben photodeluxesta. terv. mrevi m.

-- Anonymous, September 14, 1999

Moderation questions? read the FAQ