Persona Analise Q

greenspun.com : LUSENET : upFront : One Thread

Persona Analises: Kan die filters ook aangepas word sodat slegs dit van toepassing is met die filter aangeskakel, vertoon kan word. Bv. as die plaas gekies word, word slegs blokkeses van die plaas vertoon as die analise verfyn wil word.

Groete

-- Riaan Strauss (blouputsbdy@mweb.co.za), September 14, 1999


Moderation questions? read the FAQ