Tervehdys

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Hei Sakari ja muut kurssilaiset! Mind opiskelen tdlld hetkelld mainosgraafikoksi, mutta koska ndmd grafiset ohjelmat ovat minulle vield aika tuntematonta aluetta ja koulussakin ehditddn vain pintaraapaisuun ohjelmien suhteen, niin pddtin osallistua tdlle kurssille...opiskelumotivatio on huipussaan (toivottavsti myvs parin kuukauden kuluttua....?!) ja innokkasti odottelenkin kurssin alkua! Terveisid kaikille toivottelee "Piku".

-- Anonymous, September 01, 1999

Answers

jatkoa edelliseen...

Jatkan vield tuota edellistd viestidni, kun te muutkin olette enemmdnkin esitelleet itsednne...eli md olen pian 26-vuotias "neitonen" Itd-Vantaalta, ja kuten jo kerroin, opiskelen mainosgraafikoksi. Aiemmalta ammatiltani olen sisdtautien ja kirurgian erikoissairaanhoitaja, mutta siind hommassa tulin allergiseksi desinfiointiaineille, joten se siitd hoitsun urasta...graafisesta alasta olen kiinnostunut ldhind DTP-operaattorina toimivan avomieheni "avustuksella". Kotona minulla ei vield ole skanneria, koska voin skannata kuvat mieheni duunipaikalta kdsin. No, eikvhdn siind tdrkeimmdt ndin alkuun. Aurinkoisia alkusyksyn pdivid kaikile! T:Piku

-- Anonymous, September 01, 1999

Moderation questions? read the FAQ