Mari mamman terkut

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Joo Mari mammakin on pddttdnyt opiskella, elikkd olen parhaillaan ditiyslomalla ja pddttdnyt tdssd sivussa vdhdn opiskella. Olen 33 v ja harrastanut valokuvausta, joten siitd tdmd innostus. Edellisessd tyvpaikassani taide- ja mediapajaohjaajana kdytin myvs page makeria ja kiinnostuin siitd. Kotiin olen hankkinut didin "lelut" elikkd tietokoneen, tulostimen ja skannerin. Skannerin hankkiminen olikin ylldttdvdn ongelmallinen. Kuukauden pdivdt odotin ajuria liikkeeltd ja tehtaalta ja kun en niitd saanut skanneri vaihdettiin toiseen merkkiin. Nyt minulla on HP:n Scanjet 3200 C ja tdllaiseen minun harjoittelutarpeeseen se on ihan kelpaava. Nyt sitten odottelen vain kurssin alkua ja yritdn organisoida tyvrauhaa lasten hoidon ohessa (lapset 3v ja 5kk). T: Mari mamma ps. Sakari tarviin sen photoshopin!

-- Anonymous, September 01, 1999

Answers

HEI MARI! Mitd nyt kuuluu Mari-mammalle? Oletko saanut lapsilta aikaa kurssille? Miten vauva kasvaa, ja nukutteko hyvin? Opiskelen tdtd fotoshopkurssia tyvpaikaltani. Olen tvissd suuressa Itd-Vantaalaisessa koulussa. Kovasti on ollut tyvkiireitd ( yli 400 oppilasta) ja vaikeuksiakin tdmdn kurssin aloittamisessa, koska en osaa atk-alalta juuri mitddn, sdhkvposti ja nettikin pitdd opetella. Toisaalta ei tahdo lvytyd aikaakaan, kun kurssin tekemdttvmid tehtdvid on kasaantunut jo melkoinen pino. Aion kuitenkin vield sinnitelld mukana, nyt on tyvpaikalle jdrjestynyt ohjelma ja tyvpiste,jossa voin sitd opetella, ettd toivoisin pikkuhiljaa pddsevdni eteenpdin!

Hyvdd jatkoa sulle ja terkut kaikille ahkerille opiskelijoille, ldhettdd mailailua harjoitteleva Maaria Tomminen

-- Anonymous, October 14, 1999


Moderation questions? read the FAQ