Taustat

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Olen 31-vuotias mies Keravalta. Olen terveydenhuolto alalla, mutta muu aika meneekin valokuvauksen parissa. Olen Luonnonvalokuvaajien jdsen ja Vantaan fotokerhon jdsen. Minulla on Photoshop 5.0 UK, jota olen kdyttdnyt jonkun verran. Paljon oppimista kaivataan vield... Tekemdlldhdn sitd oppii!

-- Anonymous, August 27, 1999

Moderation questions? read the FAQ