Skanneri

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Moi taas kurssilaiset ja tietysti Sakari !

Totesin, ettd joillain saattaisi olla tarvetta Skannerille. Tvikseni en niitd myy/vdlitd mutta kurssikavereille toki jdrjestyy erddn asiakkaani kautta edukkaasti. Plustek OpticPro 9636P Turbo, optinen tarkuus 600 x 1200 dpi ! Liitetddn rinnakkaisporttiin. Pixel by pixel tekniikka. hinta vaivaiset 440,-. Rinnakkaisliitdntd kortti tarvittaessa 55,-. Mukana OCR ja kuvankdsittelyohjelmat (ei photoshop)...

Et sillee Aurinkoista...t. Pekka Polkko

-- Anonymous, August 26, 1999


Moderation questions? read the FAQ