Tervehdys Museoviraston Valokuvaamosta

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

HEI KAIKKI ! Meikdldinen tekee valokuvia tyvkseen kdsityvnd pimivssd...ja nyt on alkamassa uudet tuulet tehdd myvs sdhkvisesti kuvia ! Joten lisdsy- ventyminen asiaan on varsin paikallaan !!! Mulle on ndd nykyaikaiset tietokoneetkin aika tuntematon vyvhyke, mutta eikvhdn tdmd tdstd...tosin nytkin mulla on kdytvssd noin viiden ihmisen kanssa yhteinen kone ja kovasti aikaa menee aina muissa tvissd kuin tdssd tutkaillessa... Skanneri-kysymykseen vastaisin, jotta vertaa originaalia ja skannattua niin saat tuntumaa tyvn laadusta. H A U S K A A S Y S S Y N A L K U A K A I K I L L E !!! toivoopi "Minni"

-- Anonymous, August 26, 1999

Moderation questions? read the FAQ