lahtokuopat

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

hei kaikki photoshop-kolleegat! onko joukossa niita, joille jokin kuvankasittelysysteemi on ennestaan tuttu? ma olen itse ihan noviisi. eikun eteenpain... t.sirkka

-- Anonymous, August 26, 1999

Answers

tervehdys sirkalle! onpas tddlld muitakin noviiseja, ainakin mind, Maaria Tomminen . Harjoittelen tdlldhetkelld internetin kdyttd tddlld Itd- Vantaan aikuislukion kansliassa,

-- Anonymous, September 27, 1999

Moderation questions? read the FAQ