Skannaus

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Hei Sakari ja kurssilaiset!

Haluaisin kuulla ndin aluksi kokemuksia kuvien skannauksesta. En omista digikameraa ja olen skannauttanut kuvia Helsingissd Asematunnelissa (kallis) ja Ifin postimyynnissd (halpa). Koska olen aloittelija ndissd asioissa, en osaa esittdd laatuarviota. Kertokaa, mikd on hyvd skannauksen lopputulos ja mitd muita paikkoja kuin ylldmainitut on! Olen myvs kiinnostunut ostamaan myvhemmin oman skannerin.

t. Mervi Mustakallio

-- Anonymous, August 26, 1999

Answers

kokemuksia

Ifin skannaus on halpa - alta 3 FIM dialta/negalta, ja ainakin silloin kun viimeksi teetin, laatu oli ihka hyvd. Resoluutiohan on pieni, mitdhdn se nyt ndilld olikaan, jotain 1600 x 1100 pikselid, joten kuvat sopivat ldhinnd ruudulta tarkasteltaviksi ja nettikdyttvvn. Laadukas paperituloste on mahdollinen vain melko pieneen kokoon.

Asematunnelin hinta on jdrjetvn, jos, niinkuin muistelen, skannausresoluutio ja laatu on IFIn kanssa samaa tasoa.

10-12 mk kpl saa sitten jo PhotoCD-tason skannauksia, joissa maksimiresoluutio on paljon suurempi, isoin tiedosto noin 19 MB per kuva. Nditd tekee mm. Profidia, Jarkoskuva, Eirikin kai ja varmasti muutama muukin alan yrittdjd. Kurssin mittaan saatetaan saada hyvdkin markkinakatsaus, jos ihmiset skannauttavat kuviaan eri liikkeissd.

Joka tapauksessa diaskannauksen laatu on aina parempi kuin paperikuvasta tasoskannerilla saatava jdlki. Kymppikuva + tasoskanneri tuottaa kylld ainakin nettiin hyvin kelpaavaa kuvaa, jos originaalikuvat ovat loivia ja tummuudeltaan keskitasoa, mutta alkuperdistd suuremmat tulosteet eivdt yleensd ndytd skarpeilta.

Koulun diaskanneri on halvempaa (noin 5000 mk) laatua, ja jdlki ei ole samaa tasoa kuin PhotoCD-skannauksen. Diaskannerista pitddkin pulittaa 12-15000 mk, ennekuin saa kunnollisia tuloksia. Kymppitonnilla sitten skannauttaa jo alan liikkeessdkin useita kuvia.

Agfan Duoscan (noin 6000 mk) on siitd kdtevd, ettd se hoitelee hyllyllisen (A4) kehystettyjdkin dioja itsekseen, Agfan skannausohjelmisto on monipuolinen. Tasoskannerilta ei tietysti tdssdkddn tapauksessa sovi odottaa samaa laatua kuin varsinaiselta diaskannerilta.

Erilaiset kokemukset erityyppisistd skannereista ovat varmasti kaikkia kiinnostavia, toivottavasti saamme lisdd infoa asiasta!

Sakari

-- Anonymous, August 26, 1999


Sakarin melko pieni kuva on suhteellinen kdsite. Aikauslehden linjatiheys on noin 50 linjaa/cm, joten 1600 * 1200 kuvan koko lehdessd voi olla suurimmillaan noin 32 * 24 cm. Onko se pieni vai suuri?

Timo Suvanto

-- Anonymous, September 27, 1999


Moderation questions? read the FAQ