Mielenkiintoista !

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Heippa kaikille !

Juuri ja juuri jaksan odotella vield kolmisen viikkoa, ettd opiskelu alkaisi. Meitd innokkaita ndyttdisi olevan jo 20 ! Eikun kurssin jdkeen mainostomisto pystyyn ja rahat pois kuleksimasta.

Kirjoitellaan Aurinkoista syksyd ! Terv. Pekka Polkko email myvs kotiin pepo@kolumbus.fi

-- Anonymous, August 26, 1999


Moderation questions? read the FAQ