Yleisohjeita

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Photoshop-etdopiskelukurssi on rakenteluvaiheessa, ja opasteet tulevat siirtymddn toiselle palvelimelle ennen pitkdd - viimeistddn kurssin alkaessa. Tdssd vaiheessa kdytdmme kuitenkin tdtd maksutonta palvelua, joka perustuu amerikkalaisen asianharrastajan toimintaan.

Kurssi on kuvankdsittelyn kirjekurssi, joka kdyttdd ndiden tiedonvdlitysmenetelmien mahdollisuuksia. Opettajien lisdksi kurssilaiset voivat kommunikoida keskenddn vaihtaen kokemuksia ja mielipiteitd. Keskustelua voi kdydd kdyttden tdtd foorumia - ruudun yldreunassa ndet vaihtoehdot Answer- Vastaa ja Post a new ... - Ldhetd uusi viesti. Niitd napauttaen avautuu ruutu, johon voit kirjoitella viestejd. Vastaus tulee jatkoksi samaan viestihaaraan, uusi viesti aloittaa hakemistoon uuden viestiryhmdn. Jos tdllainen foorumi on uusi ja outo, kokeile rohkeasti! Ldhetd vaikka terveisid muille osallistujille - samalla toiset oasllistujat saavat ndkyviinsd sdhkvpostiosoitteesi ja tarvittaessa yhteyden.

Opiskelupaketti koostuu harjoitustehtdvistd, joiden yhteydessd suurin osa Photoshopin perusasioista ja kdsitteistd tulee kdytyd ldpi.

Kurssi on laatuaan ensimmdinen, joten monet yksityiskohdat ratkeavat vasta toteutuksen myvtd. Kurssin kehittdmisessd toimivaksi ja opiskelijoiden tarpeita palvelevaksi on osallistujilla ratkaiseva osuus. Toteutusta ei ole tarkoitettu niin lukkoon lyvdyksi, ettei saatavia kokemuksia voitaisi ottaa huomioon jo kurssin aikana. Anna siis rohkeasti palautetta!

Maksut

Kurssimaksu on 400 mk. Photoshop-ohjelman ja ohjeiden toimittamisesta peritddn 50 mk materiaalimaksu. Opiskelu alkaa viikolla 38 (20.9.1999) ja pddttyy tammikuun puolivdlissd (syysloma- ja jouluviikoilla ei ole tehtdvid).

Niille, jotka ovat ilmoittautuessaan ilmaisseet tarvitsevansa ohjelman, ldhetetddn (maksukuitti, hmm... ja) lomake, jolla asianomainen sitoutuu kdyttdmddn ohjelmaa vain opiskeluun (ei siis yritystoimintaan) ja poistamaan asennuksen kurssin pddtyttyd. Lomakkeen palauduttua ldhetdmme asennusmedian ja ohjeet.

Muille ilmoittautuneille ldhetdmme vain maksukuitin (meille se onkin tdrked...)

Ja muuten sitten - valmistaudutaan opiskeluun, ja pidetddn yhteyttd!

Sakari

-- Anonymous, August 25, 1999


Moderation questions? read the FAQ