Tervetuloa

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Tervetuloa Itd-Vantaan aikuislukion kuvankdsittelyn etdopetuskurssille!

Tdmd foorumi on tarkoitettu kurssilaisten keskustelulle, kysymyksille ja pohdiskeluille. Voit aloittaa uuden keskusteluaiheen tai jatkaa vanhaa - toiminta tddlld on niin yksinkertaista.

Tyhmid kysymyksid ei ole, kaikki saattavat viedd asiaa eteenpdin muidenkin opiskelussa. Henkilvkohtaiset kysymykset ja kommentit on luontevampaa esittdd sdhkvpostitse, tdmd foorumi on kaikille kurssilaisille avoin.

Photoshop on kiehtova ohjelmisto ja tyvskentely-ympdristv. Pidetddn hauskaa ja opitaan lisdd koko ajan!

Sakari

-- Anonymous, August 19, 1999


Moderation questions? read the FAQ