Servicebyre for transvestitter

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei alle sammen !

Ne er hxsten her og vi kan bevege oss fritt igjen. Jeg har inntrykk av at sommeren er en down periode for oss transer,derfor er det godt at det finnes hxst og mxrketid. Jeg gleder meg til e treffe gamle venninner og bli kjent med nye. Heper at det blir en begivenhetsrik hxst for oss alle.

For de som ikke vet har jeg startet et servicebyre for transvestitter under navnet Cinderella servicebyre, men har gjort en liten vri pe navnet, heretter kalt "Cinderellaworld", som ogse betyr Askepotts verden.Gjennom dette byreet vil jeg gi red,veiledning,og vil vfre behjelpelig med forvandlingsprosessen fra mann til kvinne.Jeg er i ferd med e ta utdannelse som makeup artist ved Art Complexion Norges internationale makeup skole & kurssenter.Se hvis det er noen som trenger ekstra hjelp til legging av makeup etc,se er det bare e ta kontakt med meg. Du har ogse mulighet til e melde deg inn som medlem av Cinderellaworld. Det koster 300.- pr er. Dette vil gi deg 10% rabatt pe alle tjenestene inkl.medlems & kundefester.Heper at dette vil vfre interessant for deg og at du vil benytte deg av de tilbudene jeg kommer med.Etter noen annonseringer har responsen vfrt stor fra hele landet. Xnsker du vite mere om dette byreet se me du fe tak i siste nr. av bladet DUO SPESIAL nr 2.99 der finner du 4 siders reportasje med bilder om Cinderellaworld. Mere info & avtalebestilling: Cinderellaworld man-fre 18-20.00 lxr 10.00-18.00 tlf 93869430 E-post cinderellaworld@hotmail.com

-- Lise Lotte Schvnberg (cinderellaworld@hotmail.com), August 13, 1999


Moderation questions? read the FAQ