Sdsong 99 U-19

greenspun.com : LUSENET : YtownRockets : One Thread

Nu har vi kommit igeng pe alvar med trdningen. Vi meste hjdlpa varandra att bli fler pe trdningarna och till matcherna. Desto fler desto roligare kommer det att bli. Fvr alla LINJESPELARE vill jag meddela att det dr OBLIGATORISK ndrvaro, om det visar sig att NI inte kan komma till trdningen MESTE ni medela det till mig eller til P-O. Mitt tel.nr. dr 0709-582266. Ring och ldmna medelande. Och kom iheg att det dr en dra att spela pe linjen och att hella ihop dr nyckel till framgeng. Hjdlp varandra pe planen och pe fritiden. Se til att alla Linjespelare fer mitt nummer och skulle det vara negot ring eller maila till mig. e_mayobre@hotmail.com

MVH Esteban

PS det dr roligt att kunna dela med mig mina kunnskaper med er alla. Vi kommer att ha JDTTE roligt denna sdsongen.

-- Esteban Mayobre (e_mayobre@hotmail.com), July 26, 1999


Moderation questions? read the FAQ