Menedens pike - en god idi?

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg har hatt lyst til e lage en seksjon under Magazinet som heter "Mendens pike - der jeg presenterer hjemmesiden til en TV/TS. Er det noen som har lyst til at jeg presenterer nettopp deg og din side?

Klem fra Elin

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), July 22, 1999


Moderation questions? read the FAQ