Kan man svka efter viss information inom sldktforsknings-databanken?

greenspun.com : LUSENET : Stahlbrandt Family : One Thread

Kan man svka i databanken?

-- Anonymous, July 01, 1999

Answers

Tyvdrr se ger det fn ej att svka efter information i databanken - man dr bunden till att anvdnda sig av index. En "fulltext-svkning" kommer dock snart att vara i funktion, dvs man kommer att kunna svka efter information som finns lagrad i ngt av databanksfdlten.

-- Anonymous, July 01, 1999

Moderation questions? read the FAQ