Hei alle sammen !!

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei alle sammen !

Vil bare takke for en fin nyepning av FPE-N4s sider. Svfrt gledelig og hyggelig lesning var artikkelen av Kaja. Mette flere jenter kunne ha det som henne !

Vennlig hilsen Charlotte

http://www.geocities.com/WestHollywood/Castro/6200/index.html

-- Charlotte Schmidt (charlottetv@hotmail.com), June 08, 1999


Moderation questions? read the FAQ