Smidaverkefni 2 - prof

greenspun.com : LUSENET : SMIDAGAMAN : One Thread

Kosningadagurinn 1999 - 8. mam/J^J - TF3JA

N}ir radmsamatvrar

M dag 8. mam 1999 er haldip prsf fyrir radmsamatvra mep svipupu snipi og apur hefur verip gert. Sa sem ~etta skrifar tsk ap sir asamt nokkrum vprum agftum amatvrum ap skipuleggja m vetur kennslu fyrir ~a sem nz gangast undir ~etta prsf.

Unnip hefur verip mep ~ap ap markmipi ap skipuleggja og safna saman gvgnum ~annig ap zr ~eim verpi til heilsteypt safn kennslugagna a heimasmpu radmsamatvra a Mslandi. ^etta hefur ap miklu leiti tekist ~annig ap nz fer m hvnd vinna vip ap koma uppsvfnupu efni haganlega fyrir a vefnum svo ~ap verpi opip vllum sem ahuga hafa a ap verpa radmsamatvrar. Smpan er stefnt ap ~vm ap halda annap namskeip m haust og augl}sa og kynna ~ap betur og gera atak til ap fjvlga amatvrum a Mslandi.

P&s-stofnun hefur fallist a ap verklegi ~attur prsfsins nzna m vor verpi m umsjsn MRA, filags mslenskra radmsamatvra.

Stjsrn MRA hefur falip undirritupum ap sja um ~ennan ~att lmka og er hugsunin sz ap tengja hann hspsmmpaverkefnum sem komin eru m gang a vegum filagsins.

Akvepip hefur verip ap n}ir amatvrar smmpi kristalst}rpan morssendi sem bfpi getur unnip a 80 m og 15 m. Til ap ljzka verklega ~ftti prsfsins er nfgilegt ap smmpa sendinn en ftlunin er ap ~essi sendir verpi fyrsti hluti sendi/viptfkis af einfaldri gerp ~annig ap ~essi smmpi ftti ap geta orpip fyrsta tfki n}ju amatvranna til ap komast m loftip og hefja ffingar m radmsvipskiptum zt um allan heim. Viptfkishluta tfkisins verpur hfgt ap uppffra m fullkomnara tfki og hfgt verpur ap auka inngangsafl sendisins upp m 5 wvtt mep ~vm ap bfta vip hann aflmvgnunarstigi. Einnig verpur hfgt ap bfta lyklara vip sendinn sem bfpi eykur hreinleika m sendingu og er um leip ffingartfki fyrir ~a sem vilja na meiri leikni m morsinu. Allt ~etta kemst fyrir m litlum kassa sem er u~b 10 x 10 x 4 cm ap innanmali og ~vm ftti ~etta tfki lmka ap geta orpip ahugavert fyrir reyndari amatvra sem QRP tfkip.

Vissulega geta ekki T-leyfishafar n}tt sir ~ennan sendi strax en smmpin ftti ap }ta undir ap ~eir lfri morsip.

Hir er ekki verip ap fara inna umrfpuna um hvort morsip eigi ritt a sir epa ekki en skopun undirritaps er sz ap allir eigi ap lfra morsip a litlum hrapa, en aukinn hrapi eigi ap vara m formi keppni. Berum saman vip golfip allir geta spilap golf sir til anfgju en allir ~urfa ekki ap vera meistarar. Ap mmnu mati, burt mep mismunandi leyfi, burt mep a, b, c epa hvap ~etta nz heitir og m stapinn: allir lfra morse a flugmannahrapa en ~eir sem vilja meira taki ~att m keppnum eins og m golfi.

-- Anonymous, May 27, 1999

Answers

Response to Smmpaverkefni 2 - prsf

Reykjavmk 27. mam 1999/TF3JA

Smmpagaman 2. verkefni

Nz er komip ap ~vm ap hefjast handa vip verkefni nzmer tvv m Smmpagamni MRA. ^etta verkefni verpur um leip prsfverkefni n}rra amatvra og ~vm mikilvfgt ap sem flestir taki ~att og leipbeini um leip n}jum amatvrum vip smmpina.

Verkefni nzmer eitt var lyklarinn og er ~vm ekki lokip enn. Einn ~attakandi m ~vm hefur ~s lokip smnum lyklara svo vitap si en fleiri hljsta ap vera a leipinni og er ftlunin ap stilla ~eim vllum upp vip tfkiffri og veita verplaun fyrir skemmtilegustu ztffrsluna. ^a verpur ap sjalfsvgpu ap fylgja mep lyklaranum palla epa pvllur ~annig ap hfgt si ap s}na fram ap hann si m topp lagi. Fram hefur komip sz hugmynd ap benda a ap aupvelt er ap smmpa snertipvllu sem vipbst vip lyklarann og fylgir hir mep teikning af slmku fyrirbfri.

Verkefni nzner tvv er QRP sendi-viptfki fyrir 80m og/epa 15m og er hugsunin sz ap sameina m ~essari smmpi prsf fyrir n}ja amatvra, fyrsta tfki ~eirra til ap komast m loftip og ~vrf gvmlu amatvranna fyrir QRP tfki sem ~eir ftla ap hendast mep um landip og upp um fjvll og firnindi m sumar. Jafnvel er hfgt ap taka ~etta mep sir til ztlanda og prsfa ~ar vnnur jsnosferuskilyrpi

-- Anonymous, May 27, 1999


Moderation questions? read the FAQ