Er ekki kominn timi til ad tengja saman tolvu og amatoradio?

greenspun.com : LUSENET : SMIDAGAMAN : One Thread

Hvernig fvrum vip ap ~vm?

-- Anonymous, May 22, 1999

Answers

Response to Er ekki kominn tmmi til ap tengja saman tvlvu og amatvrradms?

Mep vmr! :-)

-- Anonymous, June 03, 1999

Moderation questions? read the FAQ