Treningskamp

greenspun.com : LUSENET : YtownRockets : One Thread

Hei

Mitt navn er Vilhelm Lae og jeg er sportslig leder i OSI Vikings (Oslo). Vi er interessert i e spille en treningskamp og kontakter dere for e hxre om dette er interessant.

Vi har booket bane i Oslo 10. april kl. 15.00. Dommere og alt annet rundt er tatt hend om.

Kan dere vfre vennlig e ringe ver hovedtrener: Chris Geavreau pe telefon +.47.22.54.67.28 i lxpet av uken ( helst i kveld)

Sportslig hilsen Vilhelm

-- Vilhelm Lae (Vilhelm.Lae@Arla.se), March 31, 1999


Moderation questions? read the FAQ