Ny redaktxr for FPEs sider

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei alle dere som besxker sidene vere. Mitt navn er Elin Solheim - og jeg er nytt medlem i styret i FPE. Jeg skal ha ansvar for e utvikle FPE's hjemmesider - og gleder meg til e ta fatt pe oppgaven.

Jeg vil ne forsxke e beskrive hva mine planer er fremover for e gjxre disse sidene til en nyttig og hjelpsom ressurs for alle transvestitter og transseksuelle.

Vi ger med planer om e skaffe oss eget domenenavn - sannsynligvis se blir det www.FPE.no - men det kan ta litt tid. Inntil da blir sidene her hvor de er ne - og den store oppdateringen vil nok ikke skje fxr domenenavnet er klart.

Jeg har tenkt e lage sidene som tre deler: Foreningen - Fakta og diskusjon - og Magasinet.

Foreningen - denne delen vil inneholde Informasjon om FPE - hva foreningen kan gjxre for deg - og hva du kan gjxre i foreningen.

Fakta og diskusjon - denne delen vil inneholde fakta om transvestitter, transeksuelle og vfre beregnet for transvestitter, transseksuelle - og ikke minst for alle som kjenner en transe eller er nysgjerrige. Herfra vil du ogse fe tilgang til denne oppslagstavlen - og til praterommet vert.

Magasinet vil inneholde artikler av interesse for alle. Jeg vil bringe videre hva jeg finner pe nettet andre steder - og ikke minst - skrive en del selv.

De to siste delene innebfrer jo selvfxlgelig at jeg heper pe hjelp fra alle lesere. Har du noe pe hjertet - se send det til meg!!

Ellers se heper jeg e fe hxre synspunkter pe mine planer - gjerne her pe Oppslagstavlen.

klem fra Elin Solheim

-- Elin Solheim (elin_solheim@geocities.com), March 23, 1999


Moderation questions? read the FAQ