Lite om junior veksamheten

greenspun.com : LUSENET : YtownRockets : One Thread

tja alla detta dr en bra hemsida men allt som dr bra kan bli bdttre!!! Jag dr lite besviken pe all text om seniorena och inget om juniorna, skaffa lite info om juniorerna lite bilde och liknade se skulle det bli mer intressant fvr dom unga att komma hit. Det dr liksom inte se roligt att kolla pe bilder fren bores matchen om man inte var med och tittade pe matchen

mvh jonas "skuggan" svensson

-- jonas svensson (semper_fi31@hotmail.com), March 09, 1999


Moderation questions? read the FAQ