Vad i hela friden?

greenspun.com : LUSENET : selanna : One Thread

Vad fan skall man ha ett www-forum till??? naturligtvis fvr att glassa med! E i ea d e v!

-- Pdr Nilsson (selanna@algonet.se), February 06, 1999

Moderation questions? read the FAQ