Problem med chat sidan?

greenspun.com : LUSENET : YtownRockets : One Thread

Jag har hvrt att vissa har problem med att logga pe till chatten, och det dr ju synd! Jag har verifierat att den fungerar med bede IE4 och netscape 4.5, om ni har problem med negon annan browser(eller dessa) se ldmna ett meddelande!

/Niklas

-- Niklas (support@ytownrockets.com), January 27, 1999


Moderation questions? read the FAQ