Porot..

greenspun.com : LUSENET : Kysy poroista : One Thread

Kdykvporot suihkussa ja peseekv ne miten useasti hampaansa. Tykkddkv porot havun neuloista, jos ei niin miksi?? Kakkiiko porot, jos ei niin miksi?? ja miten porot saa lapsia??

-- Juupeli (AA@AA.com), January 21, 1999

Moderation questions? read the FAQ