Dette sente jeg til pastor Torp

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Dette sente jeg til Pastor Torp Han som vil omvende oss. Se da er det bare e se om han svarer.

Hei Pastor Torp jeg er en Transvestitt, en slik du gjerne vil frelse og omvende. Men det som er ,er at jeg synes at jeg har fett en gave fra Gud ved e vfre transvstitt. Det gir meg ekstra energi til e ta fatt pe hverdagen og jeg opplever ting bede fra mennenes og kvinnenes verden. Pe mange meter er transvestitten det komplette mennesket. Jeg forster at du kan ha problemer med e forste dette siden du sikkert har blitt oppdratt med mye moralpreken og slikt. Men hvorfor skapte gud noen av oss til e bli transvstitter om det ikke skulle vfre en mening med det. Vi gjxr jo ikke noe annet enn at vi kler oss i kvinneklfr og det skader jo ingen. De fleste kvinner ger jo daglig med mer eller mindre mannsklfr pe seg. Det eneste som ster i bibelen om dette er jo et sted i det gamle testamentet og ut fra det skulle jo alle kvinner ogse vfre like syndige som oss ved e ge i bukser. Hvis jeg ikke har fett kledd om pe en stund blir jeg lett irritert og ikke se grei e ha med e gjxre. Men har jeg bare kledd om se blir jeg grei og forsteelsesfull. Og det er jo bare positivt for alle. Vet at dette kanskje ikke er se lett e forste for de som ikke er trasvestitter, men jeg heper at du kan fe litt forsteelse for oss og heller oppmuntre oss til e synes en e prxve e omvende oss. Det kommer det ikke noe godt ut av. Er du fxdt slik se er du det. Men lurer du pe noe om dette se send gjerne en mail tilbake. Tror du ville fe en positiv overaskelse om du trakk noen av oss og forstod at vi ellers er helt vanlige menn som lever i samfunnet pe en helt vanlig mete. Det ville vfre rart om ikke du ogse kjenner noen som er T V er og som du ikke ville mistenke for det. Tror ingen som ikke vet om meg ville trodd det. Det er nemlig veldig fjernt fra den jeg er til daglig. Men de jeg har epnet meg for har tatt det veldig positivt og jeg har fett mere selvtillit og jeg heper at jeg snart kan ste fram fulstendig som den jeg er.

Vel dette var mailen til Torp se da er det bare e se om han svarer og har noe e si.

-- Kaja Therese (Kaja_therese@hotmail.com), January 17, 1999


Moderation questions? read the FAQ