Enda en TV-serie ;-)

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

I ger natt (Tirsdag 12/1-98) se jeg en episode av en krimserie pe TV2 - tror den het "The Big Easy" eller noe sent, om en politimann og en kvinnelig statsadvokat i New Orleans, USA.

Selve mordsaka var ganske opplagt, jeg fant fram til morderen etter ca. 5 minutter og vurderte e sle av da etterforskerne fant et spor som leda dem til en kinarestaurant med transe-servitxrer :-)

En av servitxrene vart mistenkt for mordet, det heile var i grunnen ganske unnerholdende til tross for lite gjennomtenkt (og lett gjennomskubart) plott, og sympatisk nok brukte etterforskerne "she" om servitxren (som sjxlsagt var uskyldig).

Jeg skal ikke begi meg ut pe noe lengre referat fra episoden - kanskje noen andre se den, eller hadde den pe video? Jeg skal i alle fall bli flinkere til e sjekke programomtaler, det er jo masse morsomme ting pe TV!

Vanja

-- Vanja (jutne@hotmail.com), January 13, 1999


Moderation questions? read the FAQ