tuota.....

greenspun.com : LUSENET : Kysy poroista : One Thread

Olen tdssd miettinyt, ettd mdrehtivdtkv porot, kun yksi kaverini niin vdittdd. Olisin hyvin kiitollinen vastauksestasi arvoisa porofani....

-- mvrkv (kalheis@saunalahti.fi), January 11, 1999

Answers

Porofani vastaa: Vastaus kysymykseen poroista ei ole aivan yksiselitteinen. Jos tarkastellaan asiaa ihmisten ndkvkulmasta, vastaus riippuu aivan tietoldhteistd. Ihmisethdn eivdt tunnetusti tiedd poroista juurikaan mitddn. -> Ihmiset kirjoittavat tietokirjoja. -> Tietokirjassa vditetddn ettd porot kuuluvat hirvi_eldimiin_. (Porot EIVDT ole eldimid vaan poroja) ->mutta hirvieldimet mdrehtivdt. -> johtopddtvs: ? . Tdssd loistava esimerkki ihmisten henkisestd alemmuudesta verrattuna poroihin.

Poroja tuskin kiinnostaa tietdd mdrehtivdtkv ne, kunhan ne ovat onnellisia ja syvvdt jdkdldd ja juoksevat tundralla ja polttavat pahojen ihmisten asumuksia ja hirttdvdt muumeja ja juoksevat lisdd tundralla ja ovat vield onnellisempia.

Kiitos mielenkiinnosta poroja kohtaan. Porofani ja porot kiittdd. Ja ketut ja kuhat. puli.

-- Rein Deer (porofani@gnwmail.com), January 13, 1999.


Moderation questions? read the FAQ