Poro!

greenspun.com : LUSENET : Kysy poroista : One Thread

Mikd on poro?

-- Erkki (erkki@jossakin.com), December 25, 1998

Answers

Porohan on tuo metsiemme ylevd olento, poro ei siis mikddn eldin kuten kysyjdlle on varmaan jo selvinnyt. Poro liikuskelee metsdssd varsin sulavan poromaisesti, joten sitd ei helpolla havaitse. Havaitsemista estdd myvskin hyvd suojavdri, kuten sininen - vai onko joku muu kuin mind havainnut sinisen poron? Porot rakastaa kaikkia paitsi muumeja ja tyhm. tyyp.. Ndd perusasiat lvytyy Poronetistd. Lisdd voi kyselld.

-- Rein Deer (porofani@gnwmail.com), December 27, 1998.

Moderation questions? read the FAQ