#TS/TV_Norge til debatt

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Elin har i en e-mail til deltagerene pe ver IRC kanal oppfordret til en diskusjon om hva vi xnsker med kanalen, og dette syntes jeg er fint. Hovedspxrsmelet er de sekalte "admirers", eller "beundrere" som kommer innom kanalen ver. Jeg vil gjerne komme med noen synspunkter i forkant av debatten pe sxndag...

Da jeg for en god stund siden startet kanalen var hovedintensjonen e skape ett sted hvor norske TS/TV og andre kunne mxtes siden alle andre kanaler er engelskdpreklige. Det var aldri tanken e lage en kanal som var eksklusiv for TS/TV da jeg vet det finnes en masse menesker som er nyskjerrige pe dette. Jeg se her en mulighet for e "utdanne" folk i ett ellers trangsynt samfunn.

Elin spxr hvordan vi kan hindre de sekalt "admirers" e komme pe kanalen, og svaret er at det kan vi ikke. Kanalen er, og skal vfre, en epen kanal. Kravet til at spreket skal vfre norsk kan jeg imidlertid stille meg bak, da det som sagt finnes nok av engelskspreklige kanaler. Men at folk som oppfxrer seg ordentlig skal jages ut fordi de selv ikke er TS eller TV kan jeg ikke vfre enig i. Jeg finner det pefalende paradoksalt at vi som stadig vekk klager over manglende aksept og tolleranse skulle avvise de som faktisk *er* interessert i e ha kontakt med oss.

At en del av dem bare "er ute etter en ting" er selvfxlgelig sant, men om vi bare opplyser at vi ikke xnsker noen "sjekkekanal" og de fremdeles xnsker e vfre der og prate med oss se kan jeg overhodet ikke se noe galt i det. Om de ikke respekterer de regler vi setter for kanalen blir de selvsagt "kicket".

Man bxr ogse vfre klar over at det finnes unektlig en del TS/TV som faktisk *xnsker* kontakt med andre, og jeg syntes de bxr fe muligheten til det ogse pe ver kanal. Hva slags kontakt som mette utvikle seg er jo ikke de andres sak like vel.

En annen ting man bxr vfre klar over er at siden kanalen er for bede TS og TV vil xnskene om hva man snakker om, og hvem man kan snakke med, vfre forskjellige. Det er vel her det xmtellige "sex" kommer inn. Det er en misforsteelse ute e ger her siden topicen fxr sa bl.a "No sex talk". Dette er endret til "No dirty talk", og det er gjort fordi sex-prat ble blandet sammen med "prat om seksualitet". For mange av oss, og da sfrlig TS er det e diskutere seksualitet ofte meget viktig. Det er ikke dermed sagt at det er "skittent", og jeg snakker ikke om cybersex. Men for en som er i ferd med e gjxre noe se alvorlig som e kirurgisk endre kjxnnsorganer etc vil andres erfaringer, ogse de sekuelle, vfre meget viktige.

Jeg er enig i at de som utelukkende xnsker seg en cybersexpartner kan lete andre steder, men om man xnsker serixs kontakt med noen se bxr de ikke nektes dette pe ver kanal.

Noen synspunkter?

Vi sees... Hilsen Tina

-- Tina (tinan@geocities.com), November 28, 1998

Answers

Eposten jeg sendte kanaldeltakerne

Kjfre Venninder :-)

Siden Tina tar opp treden fra eposten jeg sendte ut til alle kanaldeltakerne se synes jeg det er riktig e gjenta den her pe oppslagstavlen ogse. Se her er den:

Vi bxr kanskje ta en liten diskusjon om kanalen. Det hender jo at det dropper inn utenlandske admirers - beundrere - som bare er ute etter en ting....

Som regel har op'ene funnet en mete e avvise dem pe - enten ved e forklare hva kanalen er til for - eller at vi tross alt bruker norsk som sprek pe kanalen. Det er flere grunner til dette - det blir se stille - ingen txr e si noe - og vi bruker en stund pe e fe dem ut.

Min personlige mening er at de skremmer nykommere - og skal det vfre noen vits i e ha en egen norsk transekanal - se me det vfre fordi den skal vfre trygg og treffe melgruppen - ikke fordi vi ikke kan engelsk nok til e chatte pe #tvsex.

Ne har det ogse vfrt en norsk admirer i det siste - som har vfrt veldig hyggelig og saklig. Og som har lagt fram hva han var ute etter pe en sivilisert mete.

Jeg mener vi bxr ta en skikkelig diskusjon om vi skal slippe inn admirers pe kanalen. Og det skjer da under vanlig trefftid - 22:30 pe sxndag. Velkomne skal dere vfre. Gir dette varslet noen dager fxr - slik at alle skal kunne vfre med i diskusjonen.

Klem fra Elin

-- ************************************* Elin Solheim - Oslo - TV epost: elin_solheim@geocities.com - ICQ 13967551 Norsk URL: http://www.doktoronline.no/forum/home/elintv.html English URL: http://www.geocities.com/WestHollywood/Stonewall/5910/

-- Elin Solheim (elin_solheim@geocities.com), November 28, 1998.


Moderation questions? read the FAQ