komme ut av skapet

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei! Jeg har bare lyst til e fortelle at det er txft gjort av de som txr e komme ut av skapet e vise seg ute blant andre pe byen. Jeg heper jeg ogse txr snart.

Hilsen

Linda

-- (brthen@mailcity.com), November 17, 1998


Moderation questions? read the FAQ