PS/2 egir anatsmiaja

greenspun.com : LUSENET : Fsrum : One Thread

Mberek! Valaki segmtene nekem abban,hogy mi a PS/2 egir csatlakozsjanak bekvtise (+5V,GND,CLK,DATA...)?

Elure is kvszvnvm : Csimi

-- Csala Imre (csimi@mail.deltav.hu), November 10, 1998


Moderation questions? read the FAQ